Als u dit bericht niet kunt lezen, klikt u dan alstublieft hier hier. Voeg info@vvdso.nl toe aan uw contacten.
  v.v. D.S.O. | Startpagina  
v.v. D.S.O. | Startpagina
 
 

Uitnodiging ledenvergadering vv. DSO 29 november 2016

Uitnodiging  ledenvergadering  v.v.DSO 29 november 2016

 

Aanvang 19.30 uur in “de Veste”

Voor alle leden, ouders /verzorgers van leden, trainers en andere betrokken vrijwilligers.

 

Agenda

Opening om 19.30 uur

Ingekomen stukken en mededelingen

Notulen vorige ledenvergadering 

Sociaal jaarverslag 

Financieel verslag en begroting  :toelichting Rens en goedkeuring door kascommissie, aanwijzen nieuwe kascommissie

Bestuurswisseling

Woordje trainers: Ijje (dames 1), Dinie (CMV) Annette (A-jeugd)

Scheidsrechters, tellen, zaalwacht, stand van zaken

Activiteitencommissie

Afsluiting 2016…. wat doen we

Rondvraag

Sluiting rond 20.45 uur

 

Daarna is er gelegenheid nog  te trainen.

 
Bekijk onze website voor meer informatie
 
  Wordt nu lid van v.v. D.S.O.  
Deze email werd verzonden naar %subscribe_email% - Als u zich wilt uitschrijven voor onze promotionele e-mails klik dan alstublieft hier.