Als u dit bericht niet kunt lezen, klikt u dan alstublieft hier hier. Voeg info@vvdso.nl toe aan uw contacten.
  v.v. D.S.O. | Startpagina  
v.v. D.S.O. | Startpagina
 
 

Uitnodiging algemene ledenvergadering vv DSO 10 november 2017

Uitnodiging ledenvergadering vv DSO

Voor alle leden, ouders van leden, trainers en betrokkenen,

Op vrijdag 10 november 2017 houden we onze algemene ledenvergadering in “de Veste”

Aansluitend is er een feestelijke borrel met hapjes aangeboden door de vereniging.

 

Agenda:

 • Aanvang om 19.30 uur
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Verslag vorige ledenvergadering
 • Jaarverslag
 • Financieel verslag en begroting
 • Verkiezen kascommissie komend jaar
 • Bestuurswisseling: Bouwina treedt af en is niet herkiesbaar, er heeft zich tot dusver nog niemand aangemeld! Hoe gaan we verder?
 • Trainers, trainingen
 • Competitieverloop/DWF
 • Scheidsrechters, stand van zaken
 • Activiteitencommissie/acties
 • Rondvraag
 • Sluiting

Borrel en hapjes!

 
Bekijk onze website voor meer informatie
 
  Wordt nu lid van v.v. D.S.O.  
Deze email werd verzonden naar %subscribe_email% - Als u zich wilt uitschrijven voor onze promotionele e-mails klik dan alstublieft hier.