Als u dit bericht niet kunt lezen, klikt u dan alstublieft hier hier. Voeg info@vvdso.nl toe aan uw contacten.
  v.v. D.S.O. | Startpagina  
v.v. D.S.O. | Startpagina
 
 

Verslag ledenvergadering vv DSO 29 november 2016

Verslag  ledenvergadering  v.v.DSO 29 november 2016

 

Aanvang 19.30 uur in “de Veste”

Aanwezig: Bouwina, Henny, Annette, Jeannette, Willeke, Wieky, Anniek, Hendrianne, Diny Wassenaar, Gerrie, Iije, Geralde, Renskje, Mirthe, Fimmie, Angela, Hillie van Doezum, Ilse Ploegh, Ilse Dijkstra, Jetske

Opening om 19.30 uur: Annette heet iedereen van harte welkom

Ingekomen stukken en mededelingen: geen

Notulen vorige ledenvergadering  : worden voorgelezen door Annette en goedgekeurd door de vergadering

Sociaal jaarverslag  :Hennie heeft puntsgewijs een verslag gemaakt waar het bestuur  zich mee heeft bezig gehouden het afgelopen seizoen. Enkele punten worden toegelicht ; stratenvolleybal: Anniek, Ilse Dijkstra en Jetske hebben aangegeven wel te willen helpen. Bij een te kort wil Rens ook wel inspringen. Website:  deze kan aangevuld worden met een machtigingsformulier en recente foto’s.  Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering. Overleg DOVO/HUJADES:  zij sturen aan op een fusie, hier is DSO  niet aan toe dus wel houden het eerst af.

Financieel verslag en begroting  : Rens geeft een toelichting en daaruit volgt dat er toch wel acties moeten komen. De kascommissie geeft goedkeuring  en de nieuwe kascommissie wordt gekozen, nl: Sanne en Anniek

Bestuurswisseling: Hennie gaat uit het bestuur en Mirthe en Angela willen haar plek binnen het bestuur overnemen. Bouwina geeft aan nog een jaar door te gaan.

Woordje trainers: Ijje (dames 1)is positief hoe het nu gaat , Dinie (CMV) geeft aan dat voor de opbouw van de vereniging er getraind moet worden door meerdere teams .Annette (A-jeugd) is ook positief over het jeugdteam.

Scheidsrechters  Willeke maakt de indeling. Voor de toekomst kunnen er nog wel wat scheidsrechters bij. Annette zal de Nevobo vragen welke stappen er moeten worden ondernomen voor wat betreft de cursus/scholing voor de scheidsrechters.

Activiteitencommissie : Misschien toch de grote clubactie weer oppakken? En Jeannette zal achter de Poeisz-actie aan gaan.  Verder weer organisatie van het Dinie Wassenaar Toernooi na de competitie.

Afsluiting 2016….  We besluiten niks extra’s te doen

Rondvraag: Mirthe en Angela willen wel een feest. Jeannette vraagt iedereen die een nieuwe spelerspas nodig heeft een recente pasfoto in te leveren.

Sluiting rond 20.45 uur

 
Bekijk onze website voor meer informatie
 
  Wordt nu lid van v.v. D.S.O.  
Deze email werd verzonden naar %subscribe_email% - Als u zich wilt uitschrijven voor onze promotionele e-mails klik dan alstublieft hier.