Als u dit bericht niet kunt lezen, klikt u dan alstublieft hier hier. Voeg info@vvdso.nl toe aan uw contacten.
  v.v. D.S.O. | Startpagina  
v.v. D.S.O. | Startpagina
 
 

Verslag ledenvergadering vv DSO 10 november 2017

 

Verslag ledenvergadering vv DSO 10-11-2017

Aanwezig: Annette, Bouwina, Angela, Fimmie, Ilse D, Dineke, Jetske, Marleen, Wim, Wieky, Petra, Willeke, Gerry, Renskje, Sanne, Margriet, Jarina, Geralde, Anniek, Jannie, Ilse P

 • Opening : Annette heet iedereen welkom
 • Ingekomen stukken en mededelingen: Dinie heeft zich per mail afgemeld maar nog wel een aantal dingen benoemd die ze besproken wil hebben. Er is ook een uitnodiging gekomen van sportdorp Opende voor een informatie avond voor vrijwilligers op dinsdag 9 januari 2018.  Geralde stelt voor dat de activiteitencommissie daar heen zal gaan. Jeannette kan helaas niet komen maar heeft gemeld dat ze bezig is met de Poeisz jeugdsponsoractie. Ze wacht op toestemming van de Poeisz.
 • Verslag vorige ledenvergadering : Er zijn  geen op of aanmerkingen en de vergadering gaat akkoord.
 • Jaarverslag : Er zijn  geen op of aanmerkingen en de vergadering gaat akkoord.
 • Financieel verslag en begroting: Renskje geeft uitleg over het financiële verslag en de kascommissie  (Anniek en Sanne) keurt het goed. Ook wordt de begroting door de vergadering goedgekeurd. Onze vereniging staat er financieel goed voor en om dat zo te houden is het nodig  dat er 1 actie moet worden gehouden. (waarschijnlijk de Poeisz-actie)
 • Verkiezen kascommissie komend jaar: Jannie zal Anniek vervangen en samen met Sanne volgend jaar de kas controleren.
 • Bestuurswisseling: Bouwina treedt af en is niet herkiesbaar. Annette bedankt haar voor de inzet van de afgelopen jaren als secretaresse . Bouwina ontvangt een cadeaubon voor sportartikelen. Er heeft zich nog niemand gemeld die de functie van Bouwina wil overnemen. Er wordt een korte uitleg gegeven over de taak als secretaresse. Gelukkig willen Margriet en Sanne samen deze functie vervullen. Wel wordt de afspraak gemaakt (om tijd te besparen) dat bij het verplaatsen van wedstrijden de teams zelf de wijziging moeten regelen met hun tegenstanders. Daarna wordt via de secretaresse de Nevobo pas ingeschakeld voor het doorgeven van de officiële wijziging
 • Trainers, trainingen: trainer Wim Stolk ervaart tot nog toe een goede sfeer en heeft er plezier aan. Wel meldt hij dat de opkomst op de trainingen wel wat beter kunnen.Ook is het tijdstip van 19.00 uur voor sommigen moeilijk haalbaar . In de toekomst zal hij proberen de jeugdspeelsters wat op een hoger niveau te krijgen, zodat deze aansluiting kunnen vinden bij dames 1. Annette traint dames 3 en deels ook de jeugd en is ook positief. Soms zou de opkomst wat beter kunnen maar dat gaat niet ten koste van de training. Er is ook een vraag van een aantal recreanten dames om te trainen. Annette geeft aan dat deze dames om de week wel met dames 3 mee kunnen trainen. Voor het volgende seizoen moet dit verder worden bekeken.
 • Competitieverloop/DWF: Het invoeren van het digitale wedstrijd formulier is nog niet bij alle leden duidelijk. We besluiten daarom op een dinsdagavond voor de leden een uitleg te organiseren. Bouwina zal eerst  bij de Nevobo informeren of er eventueel een powerpoint beschikbaar is.  Wel is het praktisch dat iedereen zo veel mogelijk de Nevobo-app op de mobiele telefoon  installeert.  De volleybalnetten worden minder en er moet officieel een bescherming om de palen en nettenspanners  komen. Rens zal dit aankaarten bij het bestuur van “de Veste”
 • Scheidsrechters, stand van zaken: Er moet een scheidsrechter bij komen die hogere wedstrijden kan fluiten omdat Dinie maar 1 x per maand wil fluiten en Kees niet altijd beschikbaar is. Ook kunnen er altijd nieuwe scheidsrechter bij! De online –cursus bij de Nevobo is prima te doen maar ervaring is ook belangrijk.
 • Activiteitencommissie/acties:  Jarina wordt toegevoegd aan de activiteiten commissie. Samen met Geralde en Margriet willen ze met alle leden van de vereniging een leuk uitje organiseren aan het eind van de competitie.
 • Rondvraag:   Jarina vindt het jammer dat de meiden die met dames 1 mee mogen doen niet wat fanatieker zijn. Willeke vindt het heel vies in de sporthal en kleedkamers/douches. De rest van de leden is het er mee eens en Rens zal ook dit meenemen naar het overleg met “de Veste”. Wim vindt het niet praktisch dat dames 1 en dames 2 tegelijk spelen. Je kan dan niet van elkaar lenen en voor de coaching is het ook niet handig. Volgend seizoen moet dit beter geregeld worden. Jetske wil ook graag trainingspakken van de vereniging.  Marleen wil wel een leuk ontwerp maken en misschien is het een idee voor iedereen weer wat nieuws aan te schaffen. De leden moeten de kosten wel zelf betalen.
 • Sluiting

Na de vergadering hebben Margriet en Geralde voor hapjes gezorgd en was er een gezellig samenzijn.

 
Bekijk onze website voor meer informatie
 
  Wordt nu lid van v.v. D.S.O.  
Deze email werd verzonden naar %subscribe_email% - Als u zich wilt uitschrijven voor onze promotionele e-mails klik dan alstublieft hier.