Als u dit bericht niet kunt lezen, klikt u dan alstublieft hier hier. Voeg info@vvdso.nl toe aan uw contacten.
  v.v. D.S.O. | Startpagina  
v.v. D.S.O. | Startpagina
 
 

Uitnodiging ledenvergadering vvDSO 27 november 2018

Beste volleybalsters en ouders /verzorgers van volleybalsters, leden van vvDSO

 

Bij deze willen we jullie uitnodigen voor onze jaarlijkse ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op dinsdag  27 november 2018 in het bruin cafe van "de Veste"vanaf 20.30 uur.

Het zou fijn zijn dat iedereen zoveel mogelijk aanwezig is.

 

Tot 27 november!  

 

Bij deze de agenda:

 

Agenda ledenvergadering vv DSO  27 november 2018 

 • Ø Opening om 20.30 uur
 • Ø Ingekomen stukken en mededelingen
 • Ø Verslag ledenvergadering 10 nov 2017
 • Ø Jaarverslag seizoen 2017-2018
 • Ø Financieel verslag en begroting, kascommissie
 • Ø Bestuurswisseling: Annette (voorzitter) heeft haar periode er op zitten en treedt af en is niet herkiesbaar.Sanne treedt af wegens prive-omstandigheden. Margriet zal haar taak overnemen. Er moet dus een nieuwe voorzitter komen.  Mirthe zal de website gaan beheren.
 • Ø Trainers, trainingen
 • Ø Competitieverloop
 • Ø Scheidrechters: Willeke heeft haar lidmaatschap opgezegd en er moet een nieuw lid komen die de scheidsrechterszaken van haar kan overnemen. Dames 2 en 3 leveren maar 1 scheidsrechter, daar moet eigenlijk iemand bij. 
 • Ø jeugd
 • Ø Activiteitencommissie, Acties
 • Ø Rondvraag
 • Ø Sluiting
 
Bekijk onze website voor meer informatie
 
  Wordt nu lid van v.v. D.S.O.  
Deze email werd verzonden naar %subscribe_email% - Als u zich wilt uitschrijven voor onze promotionele e-mails klik dan alstublieft hier.