Als u dit bericht niet kunt lezen, klikt u dan alstublieft hier hier. Voeg info@vvdso.nl toe aan uw contacten.
  v.v. D.S.O. | Startpagina  
v.v. D.S.O. | Startpagina
 
 

mededelingen van het bestuur zomer 2017

Mededelingen vanuit het bestuur

Na een leuke afsluiting met het Dinie Wassenaar toernooi hebben het bestuur en een aantal  leden niet stil gezeten.

>> TRAINER: We hebben een goed gesprek gehad met Wim Stolk en hij heeft aangegeven het komende seizoen dames 1 te willen trainen en coachen . Wim Stolk woont in de Wilp en is nu nog leraar aan de middelbare school, maar gaat binnenkort met pensioen. Hij speelt zelf volleybal bij Impala te Leek en heeft veel trainerservaring bij o.a. . DOVO en ook in het verleden bij onze club.  Bij Impala traint hij zelf om 21.00 uur op de dinsdagavond, vandaar dat de trainingstijden van onze vereniging  zijn aangepast. Omdat wij het belangrijk vinden dat de jeugd zo langzamerhand naar het eerste klasse-niveau  moet groeien hebben we hem ook gevraagd de jeugd te trainen. Ook daar heeft hij positief op geantwoord, mits zijn eigen training niet in het gedrang komt. De jeugd krijgt daarom om de week  training van Wim Stolk.

>> TRAININGEN:  Halverwege de competitie ontvingen we het verzoek van een speelster van Dames 1 om op de maandagen te gaan trainen . Wij vonden als bestuur dat we daar de leden zelf over moesten laten beslissen dus is er een enquête  gehouden. Daaruit kwam naar voren dat de meeste leden van VVDSO niet naar de maandagavond willen en/of kunnen. Ook waren de mogelijkheden in de sporthal  niet aanwezig. Het bestuur en een lid heeft toen gekeken naar een tussenoplossing  en dat is gelukt. Dames 1 traint het komend seizoen  in de even weken op de maandag- en oneven weken op de dinsdagavond.    Verder heeft dames 3 aangegeven ook te willen trainen , bij voorkeur wat later op de dinsdagavond. Ook dat is het komend seizoen mogelijk. We hopen dan ook dat iedereen zo veel mogelijk aanwezig zal zijn. De trainingstijden staan op de website en onderaan deze nieuwsbrief in het trainingsschema.

>> TEAMS: per 1 mei zijn er drie damesteams opgegeven bij de NEVOBO en een CMV team. Dames 1 speelt in D1F , dames 2 (de jeugd) in D3L en dames 3 in D3K.  Vorige week kwam het verzoek van een aantal bekende oud leden om nog een team op te geven in de tweede klasse. Na informeren bij de NEVOBO werd al snel duidelijk dat er geen plek was in de tweede klasse maar er nog wel wat mogelijkheden  zijn in de derde klasse. Deze dames( 4 )gaan ook spelen in D3L en zullen een aantal thuiswedstrijden op de dinsdagavond spelen.  De (voorlopige)teamindelingen kunnen jullie ook vinden op de website. De wedstrijden worden normaal gespeelt op de donderdag avond en dames 2 en dames 4 spelen dan  om 19.15 uur en dames 1 en dames 3 om 20.30 uur.

>>CONTRUBUTIE:  Onze vereniging staat er financieel heel goed voor! Daarom is in overleg met onze penningmeester besloten de contributie te verlagen!     de contributie per maand wordt dan:

CMV-jeugd: €12.50

Scholieren/jeugd: €15.00

Senioren met training: €17.50

Senioren zonder training: € 15.00

>> SHIRTS/SPONSERING: Er zijn weer een aantal sponsors gevonden voor nieuwe shirts nl: Kapsalon Kreatief en TOP assurantiën. Misschien komen er nog meer bij!

>> START SEZOEN: We willen alle damesteams donderdagavond 7 september vanaf 19.00 uur uitnodigen in de Veste. We gaan dan rustig beginnen met de warming-up en een balletje spelen tegen elkaar en met elkaar! Vanaf dinsdag 12 september volgen we het trainingsschema en wordt er tot de competitie start ook op de donderdagen getraind.

Verder wensen wij iedereen een hele fijne vakantie  en tot 7 september!

Het bestuur,

Annette, Bouwina, Mirthe en Angela

 

 

 
Bekijk onze website voor meer informatie
 
  Wordt nu lid van v.v. D.S.O.  
Deze email werd verzonden naar %subscribe_email% - Als u zich wilt uitschrijven voor onze promotionele e-mails klik dan alstublieft hier.