nieuwsbrief vvDSO juni 2019

Beste leden vvDSO. 

Hier nog enkele mededelingen voor we gaan genieten van de zomervakantie;

Gelukkig hebben we genoeg speelster om 4 damesteams in  het komend seizoen te laten starten in de competitie. We spelen alle thuiswedstrijden op de donderdagavond om 19.30 uur en/of  20.30 uur, dus ook de thuiswedstrijden van het team met een andere letter (in dit geval dames 4)

Onze trainingsavond is de dinsdag. De CMV-jeugd traint van 18.15 -19.15 uur en krijgen training van Diny Wassenaar en Ilse Dijkstra.  Dames 2 traint van 19.15 uur -20.30 uur en krijgen training van Wim Stolk. Op het veld daar naast trainen dames 3 van 19.15 -20.30 uur en krijgen training van Annette Overwijk.  Dames 1 traint vanaf 20.30 uur deze wordt eveneens gegeven door Wim Stolk.

Als er wedstrijden moeten worden ingehaald op de trainingsavond dan kan dit alleen om 20.30 uur  en moet de hal ook bij voorkeur worden vast gelegd bij Kees (beheerder sporthal) om dubbele planning te voorkomen of er moet overleg zijn met de andere teams die trainen.

We beginnen met de trainingen op dinsdag  27 augustus en we het is de bedoeling dat we voor de competitie start ook op de donderdagen trainen. De competitie begint voor ons op donderdag  19 september .

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen voor wat betreft de spelregels.      .Samen gevat:     Alle ballen, hoe vies ook, mogen worden doorgespeelt binnen het eigen veld.  Alleen de bal welke over het net wordt gespeelt moet “zuiver” zijn.  Dit geldt voor alle klasses  . Dus een “vieze “ bal  binnen het eigen veld mag niet meer worden afgefloten.         Ook mag  de serverende partij al vast geswiched  gaan staan vóór de service.(dit om schermen te voorkomen) De ontvangende partij moet wel volgens de opstelling staan.

Het kan nagelezen worden op de website van de Nevobo, wijzigingen spelregels

Zaalwacht: Binnen het bestuur hebben we besloten de zaalwacht af te schaffen    De teams die spelen bouwen zelf  alles op of ruimen het veld weer op.  TEAMWORK!

Dit was mijn laatste nieuwsbrief als voorzitter van vv DSO. Het voorzitterschap wordt  vanaf nu  overgenomen door Renskje Top en Jannie Elsinga. Voor training- info en scheidsrechterzaken blijf ik beschikbaar.  De website zal nu worden bijgehouden door Mirthe Koop.

 

Allen een fijne vakantie toegewenst en tot 27 augustus! 

Sportieve groet van  Annette Overwijk