Als u dit bericht niet kunt lezen, klikt u dan alstublieft hier hier. Voeg info@vvdso.nl toe aan uw contacten.
  v.v. D.S.O. | Startpagina  
v.v. D.S.O. | Startpagina
 
 

Nieuwsbrief v.v. D.S.O. algemene ledenvergadering 2014

Beste %subscribe_name%

Aanstaande vrijdag 7 november 2014 wordt de algemene ledenvergadering van v.v. D.S.O. gehouden in De Veste. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom, aanvang 19.30 uur. Onderstaand ontvangen jullie de informatie en de agenda:

Datum: Vrijdag 7 november 2014
Locatie: De Veste te Opende
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 15 november 2013
  3. Vaststellen agenda
  4. Mededelingen
   - Op 29 november 2014 organiseert v.v.D.S.O. een jeugdtoernooi in De Veste, hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig, wie biedt zich aan? nodig zijn, sprekers, veldopbouwers, kaarten controle, politieagent voor orde in de sporthal.
  5. Algemeen jaarverslag 2013-2014
  6. Financiƫn
   - Jaarverslag
   - Kascommissie, Geralde Pijpker en Symona van der Wijk
  7. Bestuursverkiezing
   - Aftredend lid: Diny Wassenaar (niet herkiesbaar)
   - Verkiezing nieuwe leden. Nieuwe leden kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden. Het zou fijn zijn als alle teams vertegenwoordigd zijn in het bestuur.
  8. Activiteitencommissie
   - Welke acties kunnen wij verwachten?
   - Grote Clubactie
  9. Seizoen 2014-2015
   - Scheidsrechterszaken
   - Site, digitale nieuwsbrief
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

Graag tot vrijdag.
Het bestuur

 
Bekijk onze website voor meer informatie
 
  Wordt nu lid van v.v. D.S.O.  
Deze email werd verzonden naar %subscribe_email% - Als u zich wilt uitschrijven voor onze promotionele e-mails klik dan alstublieft hier.