Algemene leden vergadering

Eerst even een belangrijke datum: de ledenvergadering is op 7 november 2014 om 19.30 uur in de Veste. Noteer deze datum alvast in je agenda.